Minjavernd

asdfMinjavernd er hlutafélag í eigu ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og sjálfseignarstofnunarinnar Minja. Félagið var stofnað sem hlutafélag í apríl árið 2000. Það byggir hins vegar á grunni starfs Torfusamtaka allt aftur til nóvember 1979. Þá náðust samningar milli ríkissjóðs og Torfusamtakanna um leigu samtakanna á stærstum hluta Bernhöftstorfu gegn endurbyggingu húsa þar. Samtökin stóðu fyrir þeirri uppbyggingu þar til í apríl 1985 að Minjavernd var stofnuð sem sjálfseignarstofnun. Stofnaðilar voru ríkissjóður, Þjóðminjasafn og Torfusamtökin. Við það eignaðist sjálfseignarstofnunin hús á Bernhöftstorfu. Því rekstrarformi var síðan breytt í apríl árið 2000 í hlutafélag í eigu ríkissjóðs og Torfusamtaka, en í septmber það ár gerðist Reykjavíkurborg hluthafi og lagði til félagsins  eignir sínar við Aðalstræti og í Grjótaþorpi.

Markmið með rekstri Minjaverndar er að  stuðla að varðveislu mannvirkja og mannvistarleifa hvarvetna á Íslandi í viðtækasta skilningi eins og segir í stofnsamingi. Verkefni geta því verið af fjölþættum toga. Jafnframt er félaginu ætlað að horfa til heildstæðra lausna í endurgerð húsa og götumynda.  Félaginu er ætlað að starfa á eigin grunni, þ.e. því er ekki ætlað að vera á föstu framfæri hins opinbera, hvorki ríkis eða borgar. Það hefur því kjarnan af sínu lifibrauði af rekstri þeirra húsa sem félagið hefur endurbyggt og á, eða jákvæðum afrakstri verkefna sem það hefur endurgert hús og selt. Minjavernd hefur bæði starfað að verkefnum sem vísvitandi hefur verið ætlað að skila arði sem og verkefnum sem vitað var að þyrfti að greiða með í framkvæmd.  Verkefni félagsins hafa verið um 70 talsins frá upphafi og hafa verið bæði í þéttbýli sem dreifbýli, í Reykjavík sem á landsbyggð.